Swisscom Fixnet Partner

  
  • Wiederverkauf von Geräten, Telefonzentralen, Telefongeräten, Faxgeräten, Router, etc.
  • Festanschluss-Anmeldungen und –Installation

 

Swisscom Fixnet

Aastra Telecom Schweiz AG Partner

  • Wiederverkauf von Telekommunikationsprodukten
  • Festanschluss-Anmeldungen und –Installation
 Aastra